• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải tổ chức Đại hội điểm Mặt trận tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày xuất bản: 17/01/2019 9:23:00 SA
Lượt đọc: 1993

 Trong 2 ngày 15 - 16/1/2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chế Cu Nha đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Ngọc Minh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí thường vụ phụ trách khu, cấp ủy phụ trách xã, các đồng chí chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn, cấp ủy chính quyền địa phương và 50 đại biểu chính thức đại diện cho ý trí nguyện vọng của nhân dân tại các bản trong xã.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Chế Cu Nha lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Chế Cu Nha đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động, do đó công tác mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Chế Cu Nha không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận xã Chế Cu Nha và các đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng đường bê tông nông thôn; huy động nhân dân đóng góp ngày công để xây dựng các công trình cộng đồng; vận động “Quỹ vì người nghèo” được 39 triệu đồng; hỗ trợ làm 10 nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo trị giá 360 triệu đồng. Cùng với đó, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Chế Cu Nha và các tổ chức thành viên còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng được 5/5 tổ tự quản ở các thôn, bản về an ninh trật tự, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, củng cố, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách", vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân trên địa bàn xã Chế Cu Nha ngày càng nâng cao.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Chế Cu Nha và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 31 vị tham gia Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Chế Cu Nha lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Khang A Xà được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Chế Cu Nha khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã cử 5 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

31 vị tham gia Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Chế Cu Nha lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Chế Cu Nha đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018.

 

A Đảng

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 23.8.2019

Chương trình phát thanh 22.8.2019

Chương trình phát thanh 21/8/2019