• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 30,7 tỷ đồng.
Ngày xuất bản: 09/07/2019 7:57:00 SA
Lượt đọc: 1658

 Năm 2019 huyện Mù Cang Chải được giao dự toán thu ngân sách là 127,5 tỷ đồng. Huyện Mù Cang Chải phấn đấu thu nội địa là 128 tỷ đồng.

 

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện có tổng thu ngân sách là 30 tỷ 762 triệu đồng đạt 24,77% so với dự toán, trong đó một số sắc thuế đạt cao như Thuế thu nhập cá nhân là 1 tỷ 498 triệu đồng, đạt 83,2% kế hoạch tỉnh và huyện giao; tiền thuê đất là 558 triệu đồng đạt 279% kế hoạch giao; thu thuế trước bạ 936 triệu đồng, đạt 55,1% kế hoạch. Có được kết quả trên là ngay từ đầu năm Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019; tập trung quản lý, khai thác nguồn thu đúng luật quản lý thuế, tập trung đôn đốc thu nợ, lập hồ sơ xử lý cưỡng chế theo quy định, thực hiện tốt công tác kê khai kế toán thuế, kiểm tra thuế theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số sắc thuế đạt thấp như: tiền giao đất mới đạt 1 tỷ 395 triệu đồng đạt 3,1% kế hoạch huyện giao; tiền thuế ngoài quốc doanh là 16 tỷ 492 triệu đồng, đạt 30,5%; thu khác ngân sách là 904 triệu đồng đạt 23,8% huyện giao. Nguyên nhân là do việc phân tích thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua thông tin về kê khai thuế còn hạn chế dẫn tới chưa đánh giá được đầy đủ những rủi ro đối với nguồn thu trên địa bàn. Dự toán thu tiền giao đất chưa đảm bảo tiến độ là do việc tạo mặt bằng chậm, các thủ tục hành chính liên quan phải giải quyết theo quy trình dẫn đến chậm so với kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019. Ông Nguyễn Xuân Cường – Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải cho biết: Trong thời gian tới Chi cục Thuế huyện tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương duy trì Ban chỉ đạo thu ngân sách, kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khó khăn, vướng mắc của các tổ chức cá nhân, góp phần đẩy mạnh sản xuất, tạo nguồn thu vững chắc cho thu ngân sách. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn. Chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để có các giải pháp quản lý hiệu quả. Tăng cường kiểm tra các tổ chức cá nhân không đăng ký kinh doanh; tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức cá nhân. Tổ chức thực hiện công tác thu nợ và cưỡng chế nộp thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế, phí lệ phí theo cơ chế của nhà nước đối với các doanh nghiệp, cá nhân, qua đó góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 21/01/2020

Chương trình phát thanh 20/01/2020

Chương trình phát thanh 18/01/2020