• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức giúp nhân dân gặt lúa “Ngày cuối tuần cùng dân”
Ngày xuất bản: 05/10/2019 11:39:00 SA
Lượt đọc: 3350

Thực hiện kế hoạch số 115 của Huyện ủy Mù Cang Chải về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng ngày 5/10/ 2019, Huyện ủy Mù Cang Chải đã tổ chức tham gia giúp dân gặt lúa “Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Chế Cu Nha đã thu hút trên 100 lượt cán bộ, đảng viên của khối các cơ Đảng, đoàn thể và Đảng bộ khối UBND huyện tham gia.

Cán bộ các cơ quan giúp nhân dân gặt lúa tại xã Chế Cu Nha

Nhằm giúp các hộ gia đình người dân ở xã Chế Cu Nha sớm thu thoạch xong các diện tích lúa vụ mùa, để giải phóng đất chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân năm 2019 - 2020 kịp thời vụ và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, yêu cầu nhiệm vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện dành ít nhất mỗi tháng 2 ngày cuối tuần để xuống cơ sở, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; trực tiếp trao đổi, tham gia, góp ý về những giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, định hướng các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đồng chí Vũ Đình Lợi tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân”

Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn hỗ trợ giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện chính sách dân số/kế hoạch hóa gia đình, hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường sống, thực hiện ăn sạch, ở sạch, uống sạch, xây dựng các mô hình thắp sáng đường quê, các tuyến đường hoa… góp phần khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo chuyển biến rõ nét xây dựng con người Mù Cang Chải "Tự tin, thân thiện, trách nhiệm, nghĩa tình”.

 

Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện giúp dân gặt lúa “Ngày cuối tuần cùng dân”

Thông qua chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân” với nội dung cụ thể, thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị là hoạt động thiết thực để Mù Cang Chải cụ thể hóa những nội dung trọng tâm trong thực hiện "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 với chủ đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần làm chuyển đổi rõ nét những việc mới, việc khó cần tập trung giải quyết theo chỉ đạo của Đảng bộ huyện và nhu cầu thiết thực của nhân dân.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 28.11.2020

Chương trình phát thanh 27.11.2020

chương trình phát thanh 26.11.2020