• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất tượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày xuất bản: 02/08/2019 7:43:00 SA
Lượt đọc: 2172

 Sáng ngày 01/8/2019, UBND huyện Mù Cang Chải phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất tượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c: Trần Đức Hợp - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái. Đ/c: Lê Trọng Khang - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Tham dự hội nghị có đông đủ các đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng Cấp ủy cùng lãnh đạo UBND và công chức phụ trách Cải cách hành chính các xã, thị trấn.

 

Đ/c: Lê Trọng Khang - UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực UBND huyện phát biểu

chỉ đạo hội nghị.

Việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 nhằm giúp các quy trình xử lý công việc phù hợp với quy định của pháp luật tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng - hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

 

Chuyên gia Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại KHCN Hùng Vương Hà Nội giới thiệu về tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015

 

Đ/c Trần Đức Hợp - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu kết luận hội nghị

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Yên Bái có hiệu quả, Đ/c: Lê Trọng Khang - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cần tập trung làm tốt một số công việc sau:

Một là: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp xã nhận thức về lợi ích của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong tiến trình CCHC nhà nước của tỉnh Yên Bái.

Hai là: Để việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã, thị trấn có hiệu quả, trước tiên người lãnh đạo đứng đầu cơ quan phải hết sức quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và xác định việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị là một nội dung bắt buộc của chương trình CCHC, coi đây là tiêu chí để UBND huyện xem xét, quyết định việc thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị.

Ba là: Việc triển khai TCVN ISO 9001:2015 đối với cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải hoàn thành trong năm 2019 theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn cần phải phối hợp tốt với Sở KH&CN và đơn vị tư vấn trong việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phải theo trình tự, các bước quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ từ xây dựng hệ thống tài liệu, áp dụng, đánh giá và cuối cùng là công bố Hệ thống quản lý chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo UBND huyện, Sở KH&CN để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Đình Thu VP CU&CQ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 21/01/2020

Chương trình phát thanh 20/01/2020

Chương trình phát thanh 18/01/2020