• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019
Ngày xuất bản: 13/08/2019 9:36:00 SA
Lượt đọc: 2933

 Chiều ngày 12/8/2019, tại hội trường lớn của UBND huyện, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Tiến Đức - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Về dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo thường trực Huyện ủy - HĐND, UBND huyện, Trưởng, Phó các cơ quan của huyện, Chủ tịch, Bí thư các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019. Theo đó, qua gần 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp được thường xuyên, liên tục, đi vào kết quả thực chất; nhận thức của người dân, cộng đồng đang có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, đã nhận thức rõ được lợi ích và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Huyện đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ được việc phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Các ngành, các xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp để xây dựng nông thôn mới; trong phát triển sản xuất đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế hộ. Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đã chủ động huy động, bố trí các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi. Chủ động triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà không cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như: Tiêu chí môi trường, tiêu chí về xóa đói giảm nghèo, tiêu chí về hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, tiêu chí về xây dựng thôn, bản văn hóa. Đến thời điểm này huyện Mù Cang Chải đã có 1 xã đạt 11 tiêu chí , chiếm tỉ lệ 7,7%; 1 xã đạt 10 tiêu chí; 3 xã đạt 9 tiêu chí; 4 xã đạt 8 tiêu chí; 1 xã đạt 7 tiêu chí; 2 xã đạt 6 tiêu chí và 1 xã đạt 5 tiêu chí.

Về giao thông nông thôn, huyện Mù Cang Chải xác định là một trong những tiêu chí khó trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Từ nguồn lực đầu tư của các cấp, các ngành và sự hỗ trợ nhân lực, vật lực của các đoàn thể, doanh nghiệp với cơ chế thực hiện là “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, giai đoạn 2011 - 2019 huyện đã đầu tư 395,753 tỷ đồng để mở mới 390,3 km đường giao thông; sữa chữa nâng cấp 113,8 km đường giao thông nông thôn. Nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công và nguyên vật liệu để kiên cố hóa 42,5 km/102,85 km đường ngõ xóm. Cùng với đó công tác thủy lợi cũng được quan tâm đầu tư, hiện nay trên địa bàn huyện có 696 công trình thủy lợi vừa và nhỏ có chiều dài 812.653 m, phục vụ tưới tiêu, cấp nước cho 1.800 ha diện tích lúa vụ xuân và 4.360 ha lúa vụ mùa. Giai đoạn 2011 – 2019 huyện đầu tư 256,935 tỷ đồng để kiên cố 106 công trình. Đến nay có 10 xã  cơ bản đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi, đạt 76,9%, tăng 10 xã so với thời điểm năm 2011.

Đồng chí Nông Việt Yên -Ủy viên Ban Chấp hàng Đảng tỉnh – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Để đạt được những kết quả trên, huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung  tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Tại các xã, người dân đã tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và điều kiện sinh hoạt. Các xã đã quan tâm hơn đến các nội dung trọng tâm của chương trình, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đi vào chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải nhấn mạnh: Trước mắt, cấp ủy, chính quyền của huyện, các xã thị trấn cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị mình trong việc xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới là như thế nào, để người dân hiểu và cùng góp sức, chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới tại quê hương mình. Phấn đấu đến hết năm 2020 huyện phải có ít nhất 2 bản đạt các tiêu chí trong việc xây dựng nông thôn mới đó là bản Hua Khắt và Làng Sang của xã Nậm Khắt và hết năm 2021 xã Nậm Khắt về đích trong xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển theo chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp trở thành hàng hóa và rà soát việc hoàn thành, cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, quy hoạch đất cho người dân trên địa bàn huyện; cần đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân về việc xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân là chủ thể.

Đồng Chí Vũ Tiến Đức phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị đồng chí Vũ Tiến Đức - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể đó là: Huyện cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức cho người dân về nội dung, phương pháp, cách làm nông thôn mới. Đạo tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức, quản lý thực hiện cho cán bộ vận hành chương trình, trước hết là đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách nông thôn mới từ huyện đến xã. Tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn; trước hết ưu tiên tập trung hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước cho xã Nậm Khắt phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng cấp ủy chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, quy hoạch đội ngũ kế cận và đề xuất việc tuyển dụng, bổ sung thay thế công chức cấp xã còn thiếu, không đáp ứng nhu cầu. Ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững.

Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2019

 

 

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 28.11.2020

Chương trình phát thanh 27.11.2020

chương trình phát thanh 26.11.2020