• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải hiệu quả bước đầu thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái
Ngày xuất bản: 24/07/2019 9:00:00 SA
Lượt đọc: 2327

 Nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành Kế hoạch số 170 để chỉ đạo các Chi, Đảng bộ tổ chức triển khai thực hiện.

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mù Cang Chải kiểm tra liên kết chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm ong mật Mù Cang Chải

Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những khâu đột phá trong công tác điều hành phát triển KT-XH ở địa phương. Huyện Mù Cang Chải đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường phân công, phân cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; động viên đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Huyện yêu cầu các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; trên cơ sở đó, xây dựng các giải pháp cụ thể, có kịch bản chi tiết cho từng lĩnh vực, chỉ tiêu, xác định rõ tiến độ thực hiện theo từng tháng, từng quý, qua đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Ông Chang Thế Sửu – Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt cho biết: Ngay sau khi chúng tôi tiếp nhận kế hoạch số 170 của Huyện ủy và Kế hoạch số 37 của UBND huyện, chúng tôi đã tiến hành họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các ban, ngành, đoàn thể thống nhất, phân công cho các mảng, các lĩnh vực triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện kế hoạch của Huyện ủy và UBND huyện. Đến thời điểm này, tất cả các nội dung trong kế hoạch xã đã giao chi tiết cho từng bản, từng người, từng lĩnh vực phụ trách các chỉ tiêu theo kế hoạch.

Ngay từ đầu năm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm của Tỉnh uỷ “ Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, về đích sớm”. Trong phát triển kinh tế xã hội đã tăng cường thu hút đầu tư, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Nhờ triển khai quyết liệt về mọi mặt, nên các chỉ tiêu về phát triển kinh, xã hội, quốc phòng an ninh đều đảm bảo và có hướng phát triển bền vững. Nhân dân đã gieo cấy 1.800ha lúa đông xuân, năng suất ước đạt 51,6 tạ/ha, sản lượng đạt 9.280 tấn; gieo cấy 4.360 ha lúa mùa và 4.200 ha ngô xuân hè. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 84 tấn. Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, không để xảy ra cháy rừng. Duy trì và phát triển đàn gia súc chính 6 tháng đầu năm đạt 65.810 con. Khống chế tốt dịch bệnh LMLM xảy ra trên địa bàn, không để dịch bệnh tả lợn Châu phi lây lan ra diện rộng.

Ông Phạm Tiến Lâm – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngay sau khi được nghiên cứu và quán triệt Kế hoạch số 170 của Huyện ủy và Kế hoạch số 37 của UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung rà soát các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết đối với ngành để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 170 của Huyện ủy và Kế hoạch số 37 của UBND huyện. Chúng tôi đã quán triệt nội dung đến tất cả cán bộ, đảng viên trong cơ quan và phối hợp với UBND các xã rà soát các chỉ tiêu được giao. Đồng thời tổ chức hội nghị để triển khai tới cán bộ địa chính nông lâm các xã. Có thể nói Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã triển khai các Kế hoạch của Huyện ủy và UBND huyện một cách cụ thể, bài bản, chi tiết, có lộ trình và đến thời điểm này đã thu được một số kết quả nhất định.

Giá trị sản xuất CN – TTCN 6 tháng đầu năm đạt 186 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt trên 130 tỷ đồng; doanh thu từ du lịch đạt gần 39 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản với tổng số 92 công trình, trong đó 44 công trình chuyển tiếp, 48 công trình mới. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ước đạt 480 tỷ đồng, đạt 99% dự toán tỉnh và huyện giao. Lĩnh vực VHXH có nhiều chuyển biến tích cực

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đã cụ thể hóa và giao các cơ quan giúp việc 42 nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 170, trong đó có 8 nhiệm vụ trọng tâm và 34 nhiệm vụ cho từng cơ quan. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Với cách làm phù hợp, các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền vận động với xử lý vi phạm nên đã tạo được chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của người dân và được người dân đồng tình ủng hộ. Công tác chỉnh trang các tuyến đường được tập trung chỉ đạo. Chính vì vậy, bộ mặt đô thị của huyện có chuyển biến rõ nét.

Đến nay huyện Mù Cang Chải đã có 41/143 chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó: 7/33 chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế; 9/34 chỉ tiêu của khối các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 23/35 chỉ tiêu, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể; 2/31 chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan khối nội chính. Còn 102 chỉ tiêu nhiệm vụ đang được các cơ quan, đơn vị tiếp tục tích cực thực hiện quyết liệt, phấn đấu đến hết tháng 9 cơ bản hoàn thành, đến hết năm 2019 hoàn thành và vượt 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Dù mới chỉ là những kết quả bước đầu, song việc tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo đúng thời điểm đã thể hiện rõ sự nhạy bén trong tư duy, sự sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức điều hành, thực hiện cũng như sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, qua đó đã thu được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: Đối với huyện Mù Cang Chải, quán triệt phương châm “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, về đích sớm”, thì ngay sau khi có Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, huyện đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 170 của Huyện ủy, với các chỉ tiêu được xác định là cao hơn so với tỉnh giao. Đến nay, qua 6 tháng triển khai, thực hiện đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, 14 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch còn một số chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt xấp xỉ 50%. Trong các chỉ tiêu đạt được, có một số chỉ tiêu thể hiện tăng trưởng rất là tốt như: Tổng sản lượng đàn gia súc chính trên địa bàn, tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, việc thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Đến thời điểm hiện nay, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, trên địa bàn huyện đang nỗ lực thể hiện quyết tâm rất cao để phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019 đã đề ra. Đối với chỉ tiêu giảm nghèo thì cái cốt yếu nhất đó là phải tạo được sự đồng thuận, sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và chính người dân trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế tiếp tục có những thuận lợi, thách thức đan xen, sẽ tác động trực tiếp đến huyện Mù Cang Chải. Theo đó, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các giải pháp, nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải theo hướng toàn diện, bền vững.

Mạnh Cường 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 20/01/2020

Chương trình phát thanh 18/01/2020

Chương trình phát thanh 17/01/2020