• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải bứt phá từ chương trình giảm nghèo bền vững
Ngày xuất bản: 10/10/2019 9:54:00 SA
Lượt đọc: 4222

 Mù Cang Chải là một huyện nghèo của tỉnh được thụ hưởng nguồn hỗ trợ từ các chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, huyện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo nền tảng để bứt phá vươn lên.

 

Huyện Mù Cang Chải tích cực khai hoang ruộng bậc thang

Những năm trước đây, điều kiện cơ sở hạ tầng của huyện còn thấp kém, giao thông đi lại khó khăn; dịch vụ, thương mại chậm phát triển nên chất lượng phục vụ dịch vụ cũng như đời sống của nhân dân còn nhiều hạn chế; Tỷ lệ nghèo đầu nhiệm kỳ là 75%.

Trước thực trạng này, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác giảm nghèo trên địa bàn. Quan điểm là trên cơ sở các chương trình, dự án được hỗ trợ đầu tư sẽ lồng ghép đầu tư trọng điểm vào một số lĩnh vực để tạo sự bứt phá. Trong đó được tập trung nhiều nhất chính là giải quyết cơ sở hạ tầng đang còn thấp kém.

Với nguồn kinh phí từ Chương trình 30a, thực hiện Chương trình 135, huyện tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng gồm các công trình như: trường học, nước sinh hoạt, đập thủy lợi, đường giao thông.

Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, địa phương đã huy động, bố trí các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi. Chủ động triển khai các tiêu chí XDNTM mà không cần có sự hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước như: tiêu chí môi trường, tiêu chí về xóa đói giảm nghèo, tiêu chí về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, tiêu chí về xây dựng thôn, bản văn hóa. 

Về giao thông nông thôn, địa phương xác định là một trong những tiêu chí khó trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, từ nguồn lực đầu tư của các cấp, ngành và sự hỗ trợ nhân lực, vật lực của các đoàn thể, doanh nghiệp với phương châm thực hiện là "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, giai đoạn 2011 - 2019 huyện đã đầu tư 395,753 tỷ đồng để mở mới 390,3 km đường giao thông; sửa chữa nâng cấp 113,8 km đường giao thông nông thôn. Cùng đó, nhân dân còn đóng góp hàng nghìn ngày công và vật liệu để kiên cố hóa 42,5 km/102,85 km đường ngõ xóm.

 

Nhân dân tích cực làm đường giao thông

Công tác thủy lợi cũng được quan tâm đầu tư. Hiện nay, huyện có 696 công trình thủy lợi vừa và nhỏ với chiều dài 812.653 m, phục vụ tưới tiêu, cấp nước cho 1.800 ha lúa vụ xuân và 4.360 ha lúa vụ mùa. Giai đoạn 2011 - 2019 Mù Cang Chải đầu tư 256,935 tỷ đồng để kiên cố 106 công trình. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, các tuyến đường giao thông chính từ huyện đến xã đều đi được bằng ô tô, thậm chí đến các thôn bản đều đi được bằng xe máy, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại cũng như giao thương buôn bán, nhờ đó người dân tiếp cận được nhiều hơn các dịch vụ xã hội. Bên cạnh tập trung cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, huyện tập trung nguồn lực hỗ trợ cho phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn.

Để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, huyện Mù Cang Chải đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện lồng ghép có hiệu quả các dự án trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ các nguồn lực này, huyện tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm đạt kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình trên 6,5%/năm. Tỷ lệ nghèo đầu nhiệm kỳ của Mù Cang Chải là 75% nhưng đến nay chỉ còn khoảng 39,94%. Năm 2019, huyện đề ra mục tiêu giảm 11,7%/năm

Có thể nói, những nỗ lực của huyện Mù Cang Chải trong công cuộc giảm nghèo đã đạt kết quả thiết thực, là động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn huyện tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, góp phần từng bước thay đổi bộ mặt huyện nghèo, tạo ra những bứt phá mới trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình ngày 15.8.2020

Chương trình phát thanh 14/8/2020

Chương trình phát thanh 13/8/2020