• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải 62 năm xây dựng và phát triển (18/10/1957 - 18/10/2019)
Ngày xuất bản: 18/10/2019 10:24:00 SA
Lượt đọc: 2195

Huyện Mù Cang Chải (trước đây gọi là Châu Mù Cang Chải) chính thức được thành lập ngày 18/10/1957 theo Nghị định số 606/TTg, ngày 18/10/1955 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc khu tự trị Thái Mèo, gồm 13 xã, trước đây thuộc Châu Văn Chấn, Than Uyên và Mường La. Từ khi thành lập đến nay trải qua 62 năm xây dựng và trưởng thành huyện Mù Cang Chải đã thực hiện đúng đắn sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng tỉnh Yên Bái  nói  riêng và của cả nước nói chung.

 

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

Là một huyện vùng cao của Tỉnh Yên Bái, Mù Cang Chải có bề dầy lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời. Nằm ở vị trí quan trọng về chiến lược không chỉ ở tỉnh mà còn ở cả vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Khi thực dân Pháp xâm lược Yên Bái, chúng thường xuyên tổ chức những đợt tấn công lên miền đất này, nhưng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các thủ lĩnh người Mông như Lý Nủ Chu, Giàng Khua Kỷ, với đội du kích Khau Phạ, Chế Tạo, Lao Chải đã phối hợp với bộ đội chủ lực, tổ chức 76 trận đánh lớn tiêu diệt 334 tên Pháp và phỉ gây cho thực dân Pháp những tổn thất nặng nề, đồng thời tham gia kêu gọi được 750 tên quay trở về với nhân dân, huy động trên 80 tấn lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội, đóng góp hàng vạn ngày công cho chiến dịch, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954.

Trong những năm tháng vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, vừa chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, Huyện đã đóng góp 2 vạn ngày công, 3.500 lượt dân công phục vụ tiền tuyến, 210 tấn lương thực, 115 tấn thực phẩm, tiễn đưa 396 thanh niên lên đường nhập ngũ, 1 đại đội thanh niên xung phong, 83 đồng chí phục vụ chiến trường E. Nhiều đồng chí nêu cao tấm gương dũng cảm lập công xuất sắc, 10 đồng chí trở thành sỹ quan cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ cuộc sống tăm tối, mù chữ, đói nghèo phiêu bạt từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, ngày nay con em người dân nơi đây đã được học chữ, nhiều người trở thành kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo giỏi, nhiều người đang giữ các cương vị chủ chốt của Huyện, của Tỉnh, Trương ương, cuộc sống của đồng bào Mông cơ bản đã ổn định. Ánh sáng văn hoá đã đến được tận bản làng, những hủ tục ma chay cưới xin dần được đẩy lùi, tập quán trồng cây thuốc phiện đã bị xoá bỏ về căn bản, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được cải thiện .

Phát huy truyền thống của Huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải.

Kinh tế huyện không ngừng phát triển, từ đầu năm đến nay; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 41.344 tấn, đạt 98,3 % kế hoạch, tổng đàn gia súc chính toàn huyện có 69.065 con. Giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản là 356 tỷ đồng, đạt 71,2% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 574,68 tỷ đồng, đạt 124,41% dự toán tỉnh giao, trong đó thu cân đối ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 là 82 tỷ đồng đạt 64,3% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách đúng quy định, hiệu quả, ước đạt 436,39 tỷ đồng, đạt 94,25% dự toán tỉnh. Tổng giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn đạt 208,5 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, có 01 xã đạt 11 tiêu chí (Dế Xu Phình), 1 xã đạt 10 tiêu chí 03 xã đạt 9 tiêu chí, 04 xã đạt 8 tiêu chí, 01 xã đạt 7 tiêu chí, 02 xã đạt 6 tiêu chí, 01 xã đạt 5 tiêu chí.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm, 14/14 xã, thị trấn có đường ô tô bê tông đến trung tâm; 100% bản có đường xe máy phục vụ nhân dân đi lại trong mùa khô; 100% xã có trạm y tế và điểm bưu chính viễn thông; 14/14 trụ sở xã, thị trấn được xây dựng khang trang. Tỷ lệ hộ dân được nghe Đài TNVN, xem Đài THVN đạt 80 %; tỷ lệ hộ dân được nghe, xem chương trình Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái đạt 45 %. Quản lý, khai thác có hiệu quả Trang thông tin điện tử huyện.

Hệ thống thương mại dịch vụ ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9 tháng đầu năm 2019 đạt 189,68 tỷ đồng, tăng trên 29% so với cùng kỳ, đạt 76% so với kế hoạch; tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ gắn với Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang và di tích quốc gia nơi thành lập Đội du kích Khau Phạ huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020” bước đầu phát huy hiệu quả tích cực.  Doanh thu từ du lịch đạt 85 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch.

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ: Tạo việc làm mới cho 1.270 lao động, đạt 127% kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ giảm nghèo năm đạt 11,04 %, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm Y tế đạt 98,5 %. Thực hiện tốt các nhiệm vụ Đề án giáo dục theo kế hoạch của tỉnh; quy mô mạng lưới trường lớp ổn định, chất lượng giáo dục thường xuyên, giáo dục đại trà, nhất là giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Tổ chức khám chữa bệnh cho 51.185 lượt bệnh nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền DS-KHHGĐ, chống tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên. Tổng số trẻ sinh ra trong năm là 1.176 trẻ;  phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Song song với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, huyện cũng hết sức quan tâm thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh. Chủ động phòng chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân rộng khắp. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Trên địa bàn huyện nhiều năm liền không có điểm nóng xảy ra, các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan dần được đẩy lùi. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng và thường xuyên chăm lo. Đảng bộ luôn coi đây là nhiệm vụ hàng đầu và là yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, 157 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với tổng số trên 2.700 đảng viên.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp rộng rãi quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển quê hương, từng bước rút gần khoảng cách với các huyện vùng thấp.

Đặc biệt từ đầu năm đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội có những chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tích cực; kinh tế tiếp tục phát triển, môi trường kinh doanh được cải thiện, hoạt động thương mại dịch vụ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nhân dân; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu lực, hiệu quả.

Ghi nhận thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà đã đạt được trong 62 năm xây dựng và phát triển, hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, năm 2000 Đảng và Nhà nước ta đã phong tặng huyện danh hiệu: “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” . Năm 1998 xã Cao Phạ được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 2007 được Nhà nước cấp Bằng công nhận “Danh thắng Ruộng bậc thang cấp Quốc gia”. Năm 2012 đón nhận “Huân chương lao động hạng nhất” và đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia “Nơi thành lập đội du kích Khau Phạ” và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cán bộ và nhân dân huyện Mù Cang Chải.

Trong những năm qua mặc gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khó khăn chung của tỉnh, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện, huyện Mù Cang Chải đã từng bước vượt qua khó khăn đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần sớm đưa huyện thoát khỏi đói nghèo. Những thành tựu đạt được là điểm tựa để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải vững bước trên chặng đường tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, thời gian tới, huyện Mù Cang Chải xác định những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới như sau:

Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tăng cả diện tích, năng suất, sản lượng, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng các hộ, nhóm hộ vừa và nhỏ, phát huy kinh tế hộ gia đình. Tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế rừng, kinh tế hộ gia đình gắn với bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới theo Đồ án, Đề án đã được phê duyệt. Triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển du lịch, dịch vụ gắn với Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang và di tích Quốc gia nơi thành lập Đội du kích Khau Phạ huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2014 – 2015, định hướng đến năm 2020”. Tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xã hội hóa đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ. Xây dựng thương hiệu một số mặt hàng nông nghiệp đặc trưng thế mạnh của địa phương. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, quản lý khai thác khoáng sản theo quy định cuả pháp luật và bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung rà soát quản lý thu chi ngân sách, thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, bình đẳng trước pháp luật.

Tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục củng cố, phát triển quy mô mạng lưới trường lớp học, đổi mới phương pháp dạy và học, công tác quản lý giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin vào giảng dạy; tiếp tục thực thiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2016 – 2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động Quốc gia về Y tế, khuyến khích phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, tăng cường công tác xã hội hóa về Y tế - Dân số KHHGĐ từ huyện đến cơ sở, công tác phòng, chống dịch bệnh, chương trình y tế Quốc gia hằng năm theo kế hoạch. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy. Thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tích cực vận động nhân dân thực hiện và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng bộ với lực lượng vũ trang huyện. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đi đôi với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay. Làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm liên quan đến ma túy, hình sự, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Thực hiện tốt chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020. Tăng cường giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ.

Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ chính quyền các cấp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở, đảm bảo vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập hợp quần chúng, đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở trọng dân, gần dân. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với HĐND, UBND, các ngành liên quan, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh vận động thuyết phục nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Đảng các cấp. Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ““Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Củng cố xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, khuyến khích phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, phát triển đảng viên nữ nông thôn. Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đảng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và nhân rộng các mô hình dân vận khéo. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Đổi mới phong cách lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, đảm bảo hoạt động đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương và quy chế làm việc của cấp ủy…

Nhìn lại chặng đường 62 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển của huyện Mù Cang Chải, với những thành tựu đạt được thật đáng tự hào. Trên con đường cách mạng mới sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, quê hương Mù Cang Chải sẽ ngày càng khởi sắc, luôn xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng trong thời kỳ đổi mới”. Kỷ niệm 62 năm ngày thành lập huyện Mù Cang Chải, tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gương mẫu học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XVIII; nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quyết tâm xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện phát triển toàn diện.

Mạnh Cường

Tin khác

 • Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tại huyện Mù Cang Chải
 • Mù Cang Chải tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt và công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 • Mù Cang Chải công bố các quyết định về công tác cán bộ.
 • BCH Đảng bộ huyện Mù Cang Chải khoá XIX tổ chức hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị.
 • Mù Cang Chải tổng kết công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011- 2020
 • Tỉnh đoàn Yên Bái và tỉnh đoàn Sơn La khởi công, công trình "Con đường em đến trường" tại xã Nậm Khắt.
 • Tổ chức Zaika Nhật bản và các công ty kiểm tra thiết bị chiếu sáng và khảo sát địa điểm trồng dược liệu nông nghiệp tại Mù Cang Chải.
 • PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI
 • Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 (mở rộng)
 • Đoàn kiểm tra tỉnh Yên Bái: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Mù Cang Chải
 • 1-10 of 1534<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 5.8.2020

  Chương trình phát thanh 3.8.2020

  Mù Cang Chải Ngày Mới