• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức hội nghị rà soát, quy hoạch cán bộ chủ chốt.
Ngày xuất bản: 06/03/2019 5:20:00 CH
Lượt đọc: 2921

 Chiều ngày 6/3/2019, Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt  nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Dự hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy đã quán triệt, triển khai một số nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ chủ chốt của huyện và mong muốn các đại biểu về dự lựa chọn và giới thiệu những đại biểu đủ có trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực vào đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Để việc bỏ phiếu đảm bảo khách quan và dân chủ, co quan Tổ chức – Nội vụ đã hướng dẫn quy trình và bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với Ban thường vụ Huyện ủy, UVBCH đảng bộ huyện và các chức danh chủ chốt của huyện. Sau khi nghiên cứu cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với các chức danh chủ chốt, Ban thường vụ Huyện ủy, UVBCH Đảng bộ huyện, kết quả rà soát, phương hướng dự nguồn nhân sự, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo.

Việc rà soát, quy hoạch cán bộ chủ chốt của huyện là nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó, phát hiện những cán bộ trẻ đủ năng lực, trình độ chuyên môn bổ sung vào nguồn cán bộ chủ chốt của huyện từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã triển khai kế hoạch số 170 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện chương trình động số 144, của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện kết luận số 37 – KL/TW, ngày 17/10/2018 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 “về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 019”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Theo đó Huyện ủy Mù Cang Chải yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện, xác định quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất để tập trung triển khai hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; từng cơ quan đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình gắn với phân công trách nhiệm cụ thể rõ nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện gắn với yêu cầu về tiến độ, thời gian hoàn thành theo từng tháng, từng quý, định kỳ báo cáo kết quả với Ban thường vụ huyện ủy; làm tốt công tác phổ biến quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân nhằm huy động sức mạnh và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm đổi mới, năng động sáng tao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với nêu cao tinh thần “đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đồng thuận trong tập thể lãnh đạo, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng nhau nỗ lực giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời tăng cường công tác kiểm, tra đôn đốc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở đo lường, căn cứ cơ bản để nhận xét, đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên năm 2019. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh của huyện năm 2019 và nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVIII  nhiệm kỳ 2015 – 2020.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 28/5/2020

Chương trình phát thanh 27.5.2020

Chương trình phát thanh 26.5.2020