• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Huyện uỷ Mù Cang Chải khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề dành cho cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2019.
Ngày xuất bản: 12/11/2019 10:36:00 SA
Lượt đọc: 2183

 Sáng ngày 12/11/2019 Huyện uỷ Mù Cang Chải đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề dành cho cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2019. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Đào Thị Thu Thuỷ - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cùng 90 học viên là các đồng chí cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

 

Huyện uỷ Mù Cang Chải khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề dành cho cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2019

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 4 ngày từ 12 đến hết ngày 15/11/2019 các học viên được nghiên cứu hai chuyên đề chính là Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo và chuyên đề Hội nhập quốc tế, trong chuyên đề Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo gồm 4 nội dung chính đó là: Tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta và chuyên đề đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo.  Đối với chuyên đề Hội nhập quốc tế gồm 4 nội dung chính đó là: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; hội nhập quốc tế về văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh.

 

Đồng chí Đào Thị Thu Thuỷ - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn đồng chí Đào Thị Thu Thuỷ - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện yêu cầu các học viên cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, tập trung theo dõi giảng viên giảng bài, dành thời gian nghiên cứu nội dung bài học; vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn công tác và cuộc sống; tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Hiểu rõ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc; thực hiện CNH – HĐH đất nước; xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Các học viên được các đồng chí giảng viên của huyện truyền đạt những chuyên đề chính về Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo và chuyên đề Hội nhập quốc tế.

Lớp bồi dưỡng chuyên đề dành cho cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm giúp cho các học viên hiểu được những vấn đề chung nhất của quá trình chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đồng thời qua lớp bồi dưỡng là cơ sở giúp cho đội ngũ cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở bổ sung những kiến thức mới; những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề Hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Những kiến thức cơ bản về công tác tôn giáo, chính sách tôn giáo và vấn đề tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta. Từ đó thực hiện nghiêm chính sách bình đẳng giữa các dân tộc, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời đấu tranh với mọi hành vi tín ngưỡng tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia và dân tộc, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 04/7/2020

Chương trình phát thanh 03/7/2020

Chương trình phát thanh 02/7/2020