• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Huyện ủy Mù Cang Cang Chải tổ chức Hội nghị Chuyên đề Duy trì, củng cố và nâng cao chất lương mô hình điển hinh tiên tiến "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày xuất bản: 26/07/2019 3:37:00 CH
Lượt đọc: 0

 Sáng ngày 26/7/2019, tại xã Khao Mang, Huyện ủy Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị chuyên đề với nội dung duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng mô hình điển hình tiên tiến "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Giàng A Vừ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đào Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan phụ trách, giúp đỡ xã, Bí thư, Phó Bí thư và đại diện các mô hình điển hình tiên tiến các xã khu III và khu IV.

Sau 3 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở. Nhờ đó việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và đi vào đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là Đảng bộ các xã khu III và khu IV đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo, đã xây dựng được 36 mô hình tập thể chiếm gầm 53% số mô hình trong toàn huyện và 14 mô hình cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, dân vận khéo, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tăng 10 mô hình so với 2 năm 2017 và 2018. Tiêu biểu như Đảng bộ xã Hồ Bốn 7 mô hình, xã Lao Chải có 6 mô hình, đặc biệt là nhiều mô hình tiêu biểu của cá nhân đã biết khai thác có hiệu quả lợi thế của địa phương, như trồng cây sơn tra, cây thảo quả kết hợp với chăn nuôi và tạo thu nhập từ 80 triều đồng đến 230 triệu đồng trên năm; như mô hình trồng cây sơn tra và cây thảo quả của ông Sùng A Sào bản Hú Trù Lình xã Lao Chải, mô hình nuôi vịt siêu trứng của ông Sùng A Khua bản Đề Sủa xã Lao Chải, mô hình trang trại nuôi dê của anh Giàng A Công bản Dào Xa xã Kim Nọi, mô hình dịch vụ Du lịch cộng đồng Homestay của anh Nông Văn Êm tại Thị trấn Mù Cang Chải... Năm 2019, Đảng bộ các xã khu III và khu IV tiếp tục đăng ký 16 mô hình tập thể và 12 mô hình cá nhân về "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong đó Đảng bộ xã Hồ Bốn 6 mô hình, xã Mồ Dề 5 mô hình, 2 Đảng bộ Khao Mang và Thị trấn Mù Cang Chải mỗi Đảng bộ đăng ký 4 mô hình, Kim Nọi và Lao Chải mỗi xã 3 mô hình và các Đảng bộ khác đều đăng ký từ 01 mô hình trở lên.

 

Đồng chí Vũ Đình Lợi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghi

Tại hội nghị, các đại biểu về dự đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay về học tập Bác để phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ các xã khu III và khu IV đã đạt được trong 3 năm qua, nhất là xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Đảng bộ các xã khu III và khu IV cần tiếp tục triển khai có hiêu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh" theo từng chủ đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên; đưa việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu; tiếp tục triển khai và thực hiện chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo Bác về "xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân" gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 170, Kế hoạch số 183, Kế hoạch 186 của Huyện ủy; phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019; phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các công trình phần việc để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường chỉ đạo thực hiện các nội dung, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; chú trọng công tác nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác để nhân dân học tập và noi theo; chủ động tổ chức các hội nghị đánh giá chuyên đề về "học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Đảng bộ các xã khu III và khu IV cần nâng cao, đổi mới phong cách lãnh đạo ngay tại cơ sở để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện đã đề ra nhằm góp phần xây dựng huyện Mù Cang Chải ngày càng phát triển toàn diện./.

A Cớ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 24/02/2020

Chương trình phát thanh 22/02/2020

Chương trình phát thanh 21.2.2020