• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ công tác nội chính năm 2020.
Ngày xuất bản: 13/02/2020 11:47:00 CH
Lượt đọc: 2757

 Chiều ngày 12/2/2020, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thủ trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra Thanh tra, lãnh đạo Ban dân vận Huyện ủy, các ngành liên quan và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị tổng kết công tác nội chính.

Năm 2019, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước; kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các cấp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Công tác quốc phòng địa phương, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ huyện được đánh giá cao. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt; các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; quản lý nhà nước về tôn giáo, thi hành án dân sự, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2019 trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác phối hợp nắm tình hình, tham mưu giải quyết một số vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có việc chậm; kết quả thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; công tác phối hợp giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng có việc chưa chặt chẽ.

Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu chỉ ra những hạn chế trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, bên cạnh đó đề ra các nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2020.

 

Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kết luận hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của huyện trong năm 2019. Bên cạnh đó đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm; tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài; tăng cường công tác thanh tra, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật chuyển cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên người, đàn gia súc; Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy đối với các cơ quan tư pháp. 

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch 210 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động 190, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, giảm nghèo theo từng tháng, từng quý cụ thể; quản lý nghiêm các vấn đề thu chi, chế độ chính sách, an sinh xã hội theo chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách giảm nghèo, trong đó ưu tiên phát triển giống mới xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, nông thôn mới…, sớm ban hành quy chế quản lý nguốn nước trên địa bàn, làm cơ sở để các xã tăng cường quản lý giải quyết các tranh chấp về nguồn nước trong nhân dân; làm tốt công tác tuần tra kiểm tra, bảo vệ rừng vận chuyển lâm sản trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng nhất là tại các điểm có nguy cơ xảy ra cháy; hướng dẫn các xã tăng cường quản lý hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng; không được chủ quan trước tình hình dịch bệnh trên người và gia súc, để có biện pháp xử lý khi có tình huống xảy ra, phối hợp với các xã vận động nhân dân không theo đạo trái phép...; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, về văn kiện, cơ cấu cán bộ cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của huyện trong năm 2020.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 11.7.2020

chương trình ngày 10.7.2020

Chương trình phát thanh 9.7.2020