• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Hội cựu chiến binh huyện tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019
Ngày xuất bản: 16/07/2019 3:36:00 CH
Lượt đọc: 1735

 Sáng ngày 16/7/2019, Hội cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải đã tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; dự hội nghị còn có đồng chí Hán Văn Tính - Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái; chủ tịch Hội cựu chiến binh 14 xã, thị trấn.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019

 

 Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Mù Cang Chải đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thì đua yêu nước gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của Hội; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Tổ chức Hội không ngừng được kiện toàn, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ, hội viên luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong phong trào hoạt động tình nghĩa. Các cấp Hội đã chủ động làm tốt các phong trào tình nghĩa đồng đội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp nhau ngày công đồng đội khắc phục những khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Theo đó, Hội cựu chiến binh đã xây dựng vận động quỹ ngĩa tình đồng đội được hoeen 300 triệu đồng, giúp hội viên nghèo phát triển sản xuất, xóa nhà dột nát, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Trong 5 năm qua, Hội đã giúp được 1.256 ngày công xóa được 27 nhà dột nát cho Hội viên Cựu chiến binh nghèo với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Hàng năm huy động hàng nghìn ngày công tham gia giúp tu sửa, làm mới 19 nhà cho các  đối tượng gia đình chính sách, nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện…Cùng với đó,  Hội tích cực tham gia xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống. Với tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình vươn lên phát triển kinh tế làm giàu chính đáng cho gia đình tiêu biểu như Hội viên Thào Xú Rùa, Thào A Củ bản Lùng Cúng, xã Nậm Có với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây sơn tra, thảo quả; hội viên Lò Văn Nam, Lò Văn An hội viên Hội cựu chiến binh ở bản Lìm Thái; hội viên Thào Nhà Lềnh, Thào Chờ Sàng bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt mô hình chăn nuôi, trồng rừng kết hợp trồng cây thảo quả, cây sươn tra mỗi năm cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều từ năm 2016 đến năm 2019 được 136 hộ(Giảm từ 70,3% năm 2016 xuống còn 43,1% năm 2019).

                                                               Đồng chí Vũ Đình Lợi – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dưởng và đánh giá cao về kết quả mà Hội cựu chiến binh huyện đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy dân chủ để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Tăng cường công tác giáo dục Chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng mục tiêu lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác – lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác để nhân rộng trong toàn Hội. Phát huy phong trào “Ngày công đồng đội” giúp nhau làm giàu chính đáng cho mình và cho quê hương. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Phối hợp và động viên Cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và bằng việc làm  gương mẫu của mình để giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ…

    Đồng chí Vũ Đình Lợi – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Hội cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019

Nhân dịp này, UBND huyện Mù Cang Chải đã tặng giấy khen cho 5 tập thể 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019; Hội CCB huyện Mù Cang Chải cũng đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Cũng nhân dịp này, huyện Mù Cang Chải đã tặng quà cho 3 đồng chí là Cựu thanh niên xung phong nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam./.

 

Hồng Mỷ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình ngày 11.12.2019

chương trình ngày 10.12.2019

Chương trình phát thanh 9.12.2019