• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Hội Nông dân xã Chế Cu Nha khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng
Ngày xuất bản: 15/10/2019 7:26:00 SA
Lượt đọc: 2992

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc làn thứ XIII của Đảng, ngày 13/10/2019, Hội Nông dân Mù Cang Chải đã chỉ đạo Hội nông dân xã Chế Cu Nha đã tổ chức khai hoang 1.500 m2 ruộng bậc thang tại khu vực Hạt Bẩy.

 

Hội viên nông dân tham gia khai hoang ruộng bậc thang.

Để công trình sớm hoàn thành, Hội Nông dân xã Chế Cu Nha đã huy động 90 hội viên trong xã tham gia, đồng thời tổ chức khai hoang 1.500m2 ruộng bậc thang cho 4 hộ gia đình của bản Dề Thàng, đó là các hộ ông Khang A Su, Hờ A Trừ, Sùng A Thào và ông Hờ A Vàng. Đây là các hộ thiếu đất sản xuất và chưa có điều kiện mở mang thêm diện tích đất canh tác. Chia sẻ những khó khăn của các hộ, Hội Nông dân xã Chế Cu Nha đã tham mưu với cấp ủy chính quyền và tổ chức hội vận động hội viên nông dân đóng góp ngày công đến khai hoang giúp các hộ có thêm đất sản xuất trong thời gian tới, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của xã trong thời gian tới. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, Đảng bộ huyện, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để công trình được đảm bảo đúng kế hoạch Hội Nông dân xã Chế Cu nha đã huy động hội viên nông dân của xã tham gia và sẽ tổ chức thi công trong vòng 2 ngày để hoàn thành số diện tích ruộng bàn giao cho các hộ canh tác trong thời gian tới, góp phần hoàn thành chỉ tiêu khai hoang ruộng bậc thang của xã trong năm 2019.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 29.9.2020

Chương trình phát thanh 28/9/2020

Chương trình phát thanh 26.9.2020