• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Dề Thàng xã Chế Cu Nha
Ngày xuất bản: 18/11/2019 3:59:00 CH
Lượt đọc: 1404

Sáng ngày 17/112019, xã Chế Cu Nha đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại bản Dề Thàng. Đến dự động viên bà con nhân dân có đồng chí Vũ Đình Lợi –Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, các đồng chí thường vụ phụ trách khu, lãnh đạo các cơ quan phụ trách xã.

Tại ngày Hội đại đoàn kết, bà con nhân dân đã được nghe đánh giá về kết quả hoạt động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng nông thôn mới của bản trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; được ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành Mặt trận Dân tộc Thông nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019). Phát động các phong trào thi đua trong năm 2020.

Hiện nay, bản Dề Thàng xã Chế Cu Nha có 139 hộ với 717 nhân khẩu, toàn bản có 59 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo còn lại hộ khá, giàu. Đầu năm 2019, bản Dề Thàng đã phát động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế, xây dựng văn hoá, các cuộc vận động người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam; xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh. Nhờ triển khai có hiệu quả, bà con nhân dân trong bản đã tham gia sản xuất 15 ha lúa đông xuân, 2,5 ha cây cải dầu, khai hoang 1 ha ruộng bậc thang, đóng góp quỹ vì người nghèo được 1 triệu 100 nghìn đồng. Qua bình xét, toàn bản có 90 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 23 hộ đạt danh danh hiệu gia đình văn hoá 3 năm liên tục.

 

Đồng chí Vũ Đình Lợi – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết tại bàn Dề Thàng xã Chế Cu Nha

Tại ngày hội đại đoàn kết, nhân dân bản Dề Thàng đã có nhiều ý kiến phát biểu về công tác vệ sinh môi trương, xây dựng nông thôn mới, công tác phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, đặc biệt là ý kiến của đồng Vũ Đình Lợi – Phó Bí thư Thường Huyện uỷ đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà bản Dề Thàng nói riêng xã Chế Cu Nha nói chung đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: tiếp tục phát huy đoàn kết các dân tộc, thống nhất để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác du lịch góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Đồng chí Vũ Đình Lợi – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tặng hoa chúc mừng Ban công tác Mặt trận bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha.

Các cơ quan phụ trách, giúp đỡ xã tặng hoa chúc mừng cho Ban công tác Mặt trận bàn Dề Thàng xã Chế Cu Nha

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Đình Lợi – Phó Bí thư Thường Huyện uỷ và các cơ quan phụ trách, giúp đỡ xã Chế Cu Nha đã tặng bó hoa tươi thắm cho Ban công tác Mặt trận bản Dề Thàng. Cũng nhân dịp này, xã Chế Cu Nha đã trao chứng nhận 3 hộ gia đình tiêu biểu đạt danh hiệu gia đình văn hoá 3 năm liền tục.

Ngay sau phần lễ, nhân dân trong bản đã được chơi các trò chơi bịt mắt đánh trống, đẩy gậy.

A Cớ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình 28/3/2020

Chương trình phát thanh 27.3.2020

Chương trình phát thanh 26.3.2020