• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đồng chí Bí thư Huyện ủy – Nông Việt Yên dự hội nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ 9 tháng đầu năm Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 08/10/2019 1:59:00 CH
Lượt đọc: 3690

 Sáng ngày 8/10/2019 Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Giàng A Vừ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hảng A Ký - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng khối MTTQ và các đoàn thể chính trị; các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện và các xã, thị trấn.

 

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các Ban, Ngành, Đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của đoàn viên, hội viên và nhân dân, các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được quan tâm chỉ đạo tuyên truyền đến các cấp và toàn thể nhân dân. MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đoàn viên, hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ở cơ sở. Đặc biệt đã chủ động tích cực triển khai kế hoạch số 170 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2019. MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 54 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 8 nhiệm vụ chung và 46 nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức Đoàn, Hội, cụ thể: MTTQ 9 nhiệm vụ, Hội Nông dân 8 nhiệm vụ; Hội Phụ nữ 9 nhiệm vụ; Huyện đoàn 11 nhiệm vụ; Hội Cựu Chiến Binh 5 nhiệm vụ; LĐLĐ huyện 4 nhiệm vụ. Đến nay các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành gần 100% có những chỉ tiêu đã hoàn thành 120%.

 

Đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy – Nông Việt Yên đã ghi nhận những kết quả MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung thực tốt một số nhiệm vụ đó là: Làm tốt công tác tuyên truyền trong vận động đoàn viên hội viên, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức hội, tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng tảo hôn, vắng mặt khỏi nơi cư trú. Rà soát các chỉ tiêu để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, đảm bảo thiết thực, chính xác; tiếp tục làm chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn mới; duy trì hiệu quả các mô hình đã có, đặc biệt là các mô hình tự quản; tuyên truyền vận động, hỗ trợ đoàn viên, hội viên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi, tổ hội; phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số và phụ nữ; đổi mới tư duy trong cách làm, cách nghĩ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tư tưởng của đoàn viên, hội viên, giải quyết kịp thời những vấn để phát sinh từ cơ sở. Tiếp tục vận động nhân dân khai hoang ruộng bậc thang để sản xuất và phát triển du lịch và chuẩn bị tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 28.11.2020

Chương trình phát thanh 27.11.2020

chương trình phát thanh 26.11.2020