• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày xuất bản: 10/07/2019 4:53:00 CH
Lượt đọc: 3122

 Sáng ngày 10/7/2019, tại hội trường Khối đoàn thể Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

                                                           Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị đã thông qua báo cáo nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; triển khai tóm tắt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; triển khai kế hoạch của Đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 163 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết Luận số 43 của Ban Bí thư. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân viên. 100% đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, Đảng ủy đã triển khai, tuyên truyền đầy đủ các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và của huyện đến cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là đẩy mạnh quán triệt triển khai kế hoạch số 170 của Huyện ủy, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; tích cực hưởng ứng phát động, triển khai mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” theo kế hoạch số 186 của Huyện ủy...Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ và sinh hoạt theo chuyên đề theo quy chế và hướng dẫn của cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được đảng ủy quan tâm triển khai thực hiện tốt. Trong đó lấy ý kiến kiểm tra, giám sát thường xuyên và tự kiểm tra là chính, coi trọng công tác giám sát. Qua đó cho thấy 100% tổ chức Đảng, đảng viên đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, không có đảng viên bị thi hành kỷ luật. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm. Chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung uong 4 (khóa XII); 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2019 gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ đạo rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2019 các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cần làm tốt và duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ đảm bảo theo nội dung quy trình; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong các chi bộ; chuẩn bị tốt kế hoạch dự thảo Đại hội của Đảng ủy để chuẩn bị Đại hội của chị bộ; tập trung động viên chỉ đạo cùng với cơ quan chuyên môn chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực  hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 170; 183 của Huyện ủy để hoàn thiện trong 6 tháng cuối năm 2019; Đối với ban Tuyên giáo Huyện ủy cần tham mưu, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cấp trên và các cấp và tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết theo hướng dẫn; tập trung tuyên truyền việc tổ chức ngày tết độc lập ngày 2/9 gắn với tuần lễ Khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang năm 2019./.

Hồng Mỷ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 14/7/2020

chương trình 13.7.2020

Chương trình phát thanh 12/7/2020