• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đảng bộ xã Chế Cu Nha nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày xuất bản: 02/03/2020 4:16:00 CH
Lượt đọc: 1489

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Chế Cu Nha đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, đạt được nhiều kết quả trong phát triển KT-VH-XH và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ xã Chế Cu Nha đã vinh dự được Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm đối với Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra vào ngày 4 và 5/3/2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Chế Cu Nha đã phát huy tinh thần đoàn kết, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV đề ra.

 

Nhân dân xã Chế Cu Nha tích cực sản xuất phát triển kinh tế.

Xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020 đó là khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế sẵn có, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất, phát triển du lịch; Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã Chế Cu Nha đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Cụ thể là cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhờ thực hiện cơ cấu cây trồng hợp lý,  áp dụng các biện pháp thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nên tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt gần 2.160 tấn, tăng trên 620 tấn so với đầu nhiệm kỳ. Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện tổng đàn gia súc chính có gần 4.000 con, tăng 798 con so với đầu nhiệm kỳ, sản lượng lợn hơi xuất chuồng đạt 900 tấn/năm, đàn gia cầm cũng phát triển mạnh với số lượng gần 13.500 con, tăng gần 4.500 con so với đầu nhiệm kỳ, đem lại nguồn thu ổn định cho người dân. Bên cạnh đó, xã Chế Cu Nha tập trung khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ như: Duy trì các lò rèn, hộ sản xuất gạnh Ba vanh, nghề thêu dệt thổ cẩm góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Cấp ủy, chính quyền xã Chế Cu Nha đã triển khai có hiệu quả, tổ chức lồng gắn các nguồn vốn, chương trình mục tiêu, chương trình dự án cho việc tổ chức xây dựng nông thôn mới đạt 9 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ.

Đối với lĩnh vực giáo dục, văn hoá - xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được nhiều kết quả. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Hiện xã có 1 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ cán bộ, giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, hàng năm đều có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, học sinh tham gia thi và đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng;  Trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ trẻ em từ 0-5 tuổi suy dinh dưỡng giảm dần qua các năm; Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 67%. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong nhiệm kỳ qua, xã Chế Cu Nha đã xóa được 16 nhà dột nát; kịp thời thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, người có công, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế nhân các ngày lễ, tết. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 8%/năm, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn trên 39%.

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ xã Chế Cu Nha luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng” Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong  nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Chế Cu Nha đã kết nạp được 35 đảng viên, nâng tổng số  đảng viên của Đảng bộ lên 145  đảng viên  sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã Chế Cu Nha được công nhận đạt “trong sạch, vững mạnh”.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân tộc trong xã bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội; ổn định về chính trị, vững mạnh về Quốc phòng và an ninh./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 29.5.2020

Chương trình phát thanh 28/5/2020

Chương trình phát thanh 27.5.2020