• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Công an huyện Mù Cang Chải: Học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII của Đảng.
Ngày xuất bản: 26/12/2018 2:20:00 CH
Lượt đọc: 1843

Ngày 26/12/2018 Đảng bộ Công an huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

 

Tại hội nghị, đồng chí Lý Thị Cung – Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện, báo cáo viên cấp ủy huyện đã truyền đạt tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong Đảng bộ Công an huyện những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “ Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

Sau hội nghị, Đảng bộ Công an huyện cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên tổ chức thảo luận những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực chuyên môn; viết bài thu hoạch cá nhân và thành lập hội đồng chấm bài thu hoạch, kết quả là căn cứ đánh giá ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời  xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng và đơn vị mình.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 23.8.2019

Chương trình phát thanh 22.8.2019

Chương trình phát thanh 21/8/2019