• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Chi bộ Trung giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên sẵn sàng Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày xuất bản: 26/02/2020 11:17:00 SA
Lượt đọc: 1759

  Chi bộ Trung tâm giáo dục nghề  nghiệp - Giáo dục thường xuyên là Chi bộ vinh dự được Huyện uỷ Mù Cang Chải chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025 để rút kinh nghiệm cho các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện sự chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ về công tác chuẩn bị Đại hội. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Chi bộ Trung tâm giáo dục nghề  nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ về tổ chức Đại hội

Chi bộ Trung tâm giáo dục nghề  nghiệp - Giáo dục thường xuyên có 19 đảng viên. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện uỷ về tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020- 2025, Chi bộ đã tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ về tổ chức Đại hội theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban chi uỷ, xây dựng các báo cáo liên quan đến Đại hội, đồng thời thành lập được 2 tiểu ban văn kiện, nhân sự và tiểu ban tuyên truyền bảo vệ, phục vụ Đại hội. Bên cạnh đó Chi bộ đã đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua tại các Tổ, bộ phận chuyên môn trong đơn vị để chào mừng Đại hội đảng các cấp và Đại hội Chi bộ. 

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm đối với Chi bộ Trung tâm giáo dục nghề  nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Theo kế hoạch Đại hội Chi bộ Trung giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên sẽ chính thức diễn ra trong ngày 3/3/2020.

 Với sự chuẩn bị chu đáo của Chi bộ, tin tưởng rằng đại hội điểm Chi bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên sẽ thành công tốt đẹp, để rút kinh nghiệm cho các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ cho việc tổ chức Đại hội trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là tiền đề quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                                                            A Cớ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 30.5.2020

Chương trình phát thanh 29.5.2020

Chương trình phát thanh 28/5/2020