• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thị trấn tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ngày xuất bản: 01/04/2019 4:25:00 CH
Lượt đọc: 3864

 Sáng ngày 1/4/2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thị trấn Mù Camng Chải đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các điều tra viên thị trấn huyện Mù Cang Chải.

 

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại thị trấn Mù Cang Chải.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện 10 nội dung gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tập; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, tử và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lạo động – việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2019.

Phát biểu tại buổi Lễ ra quân cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Thị Xuyến nhấn mạnh những nội dung quan trọng liên quan đến tất cả mọi người dân phải được ghi đầy đủ và đây là lần đầu tiên cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở được áp dụng công nghệ thông tin ở tất cả các công đoạn, nhất là công đoạn điều tra tại các hộ gia đình 100% sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tỉnh bảng. Qua đó cuộc tổng điều tra diễn ra đúng kế hoạch đem lại nguồn thông tin dân số và nhà ở số liệu cần đầy đủ, chính xác, đảm bảo nhằm giúp cho các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân huyện Mù Cang Chải nói chung và nhân dân thị trấn nói riêng. Đồng thời, đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó chủ tịch UBND huyện đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Ban chỉ đạo thị trấn cần triển khai cho các chi bộ, đảng viên nhận thức rõ về tầm quan trọng của Tổng điều tra dân số và nhà ở, xác định đây là nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân của cả hệ thống chính trị trong năm 2019. Cuộc tổng điều tra phải được thực hiện nghiên túc, theo đúng quy trình phương án tổng điều tra quy định và kế hoạch điều tra của huyện, đội ngũ điều tra cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công, thành viên ban chỉ đạo huyện sẽ là giám sát viên bám sát địa bàn phụ trách để kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc của các điều tra viên; công tác thu thập thông tin phải đảm bảo đầy đủ chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ xót, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Để triển khai cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải hoàn thành theo mục tiêu, kế hoạch, trên cơ sở phương án điều tra và hướng dẫn của Ban chỉ đạo huyện. UBND thị trấn đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cho từng điều tra viên, phân công nhiệm vụ địa bàn điều tra cụ thể. Đồng chí Lê Xuân Dương - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thị trấn cho biết. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thị trấn đã làm tốt công tác vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra, công tác tuyển chọn điều tra viên đã được Ban chỉ đạo điều tra viên thị trấn thực hiện theo đúng quy trình, các điều tra viên là những người có năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm, sử dụng thành thạo điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng trong chương trình thực hiện phiếu điện tử CAPI đảm bảo chất lượng về tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thị trấn theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thị trấn Mù Cang Chải sau khi thực hiện việc rà soát, sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố đến nay còn 5 tổ dân phố. Qua kiểm tra, trên toàn địa bàn thị trấn có 826 hộ,  2.844 khẩu với 8 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó dân tộc kinh chiếm 54,6%, dân tộc Thái chiếm 16%, dân tộc Mông chiếm 19,1%, dân tộc Tày chiếm 8,1%, dân tộc Mường chiếm 1,38% còn lại là các dân tộc khác và được chia làm 5 địa bàn điều tra. Qua đó yêu cầu các điều tra viên phải là những người có trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, năng động trong công việc mới đảm bảo công tác điều tra. Điều tra viên Nông Văn Êm thị trấn cho biết thêm. Tôi là một điều tra viên được ban chỉ đạo thị trấn Mù Cang Chải tuyển chọn. Qua các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tôi đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và được trang bị đầy đủ phương pháp, kỹ năng phỏng vấn và cập nhập thông tin điều tra trên phiếu điện tử, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

 

Các đại biểu giám sát các điều tra viên tiến hành điều tra tại các hộ gia đình.

Ngay sau Lễ ra quân cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, các đại biểu giám sát các điều tra viên tiến hành điều tra tại các địa bàn được phân công nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên cả nước và đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo từng giai đoạn trên địa bàn huyện./.

 

 

A Đảng

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 10.8.2020

CTTM ngày 8.8.2020

CTPT ngày 7.8.2020