• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơ kết công tác Tuyên giáo, Khoa giáo, báo cáo viên 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Ngày xuất bản: 11/10/2019 10:15:00 SA
Lượt đọc: 3482

Sáng ngày 11/10/2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Tuyên giáo, Khoa giáo, báo cáo viên 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đào Thị Thu Thủy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.  Dự hội nghị còn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Khối khoa giáo, các đồng chí Báo cáo viên cấp ủy huyện, Trưởng ban tuyên giáo các xã, thị trấn.

 

Hội nghị Sơ kết công tác Tuyên giáo, Khoa giáo, báo cáo viên 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; Quán triệt Nghị quyết số 39 – NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số 50 – NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn ổn định, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội được chính quyền quan tâm, an ninh chính trị được đảm bảo, kinh tế phát triển khá, VH-XH có nhiều tiến bộ.

Từ đầu năm đến nay Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu với Thường trực Huyện ủy quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VH-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, trọng tâm là các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8, 9 (khoá XII); thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019, gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng.  Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh và huyện. Chỉ đạo Trung tâm TT-VH huyện xây dựng được 276 chương trình phát thanh, viết được 1.130 tin bài phục vụ công tác tuyên truyền; cắt dán được 359 băng rôn, tuýp chữ; tổ chức 106 buổi biểu diễn lưu động, văn nghệ quần chúng, tổ chức tốt các hoạt động du lịch mùa nước đổ; Đêm giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội; các hoạt động chào mừng Tết độc lập 2/9; Lễ hội văn hóa Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019. Thu hút 220 nghìn lượt du khách đến thăm quan và trải nghiệm, ước tính doanh thu đạt trên 85 tỷ đồng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, trong 9 tháng đầu năm mở được 6 lớp Bồi dưỡng LLCT, 4 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm mới cho 1.270 lao động.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Tuyên giáo, Khoa giáo, báo cáo viên 9 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế đó là: chất lượng, hiệu quả tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hiệu quả chưa cao, việc tham mưu của Ban tuyên giáo cơ sở còn yếu, một số đồng chí Báo cáo viên cấp ủy huyện chưa chủ động trong công tác nắm bắt tình hình cơ sở, một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tập trung vào những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, huyện; các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Tuyên truyền tốt Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 170 của Huyện ủy, kế hoạch số 183 về giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh "học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và huyện, tuyên truyền phát triển kinh tế, sản xuất chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ đảng viên./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 01.10.2020

Chương trình phát thanh 30/9/2020

Chương trình phát thanh 29.9.2020