• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Ngày xuất bản: 23/11/2015 6:56:17 SA

 I. TÊN THỦ TỤC: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1:Người có yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (gọi tắt là người có yêu cầu cấp bản sao) tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý hộ tịch.

Bước 2:Người yêu cầu trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tư pháp cấp huyện để đề nghị cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

+ Khi đến, đề nghị phải xuất trình:

+ Chứng minh nhân dân của người xin cấp bản sao giấy tờ hộ tịch để xác định về cá nhân của người đó

+ Sổ hộ khẩu gia đình, sổ đăng ký tạm trú để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định

(áp dụng trong trường hợp cán bộ tư pháp hộ tịch không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự).

+ Bản chính giấy tờ hộ tịch (nếu có)

Người có yêu cầu có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Người có yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ trên phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu cấp bản sao:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận thụ lý hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người có yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp bản sao theo quy định của pháp luật thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối cấp bản sao và giải thích rõ lý do.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

Bước 3:Nhận kết quả cấp bản sao trực tiếp tại Phòng Tư pháp cấp huyện:

- Người nhận kết quả bản sao được cấp phải nộp lại giấy hẹn và nộp lệ phí theo quy định. Cán bộ tiếp nhận trả bản sao giấy tờ hộ tịch được cấp, thu lệ phí theo quy định (thanh toán trả chứng từ cho đối tượng bằng biên lai thu tiền phí, lệ phí do ngành Thuế phát hành).

+ Thời gian trả kết quả: Ngay trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp người đề nghị cấp bản sao gửi yêu cầu qua đường bưu điện thì thủ tục và các bước thực hiện tương tự như các trường hợp đối tượng trực tiếp đến yêu cầu, nhưng người yêu cầu phải trả cước phí bưu điện để cán bộ tiếp nhận trả kết quả qua đường bưu điện.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Không quy định

b) Số lượng hồ sơ:

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Ngay trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: 3.000 đ/bản sao

X. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ tịch;

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhvề hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009 về việc phê duyệt Đề án “ cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”.

+ Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí.

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC:

+ Người có yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch phải là người đã được đăng ký khai sinh trên địa hạt cấp huyện.

+ UBNN tỉnh còn lưu trữ sổ hộ tịch trước đây.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

TIN KHÁC

 • Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 22/6/2019 củ UBND huyện Mù Cang Chải về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019
 • Báo cáo rà soát Đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Công văn triển khai thực hiện chỉ thị số 31-CT/HU ngày 15/8/2018 của ban thường vụ huyện ủy Mù Cang Chải
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Công văn rà soát Đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2018
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý 2 phương hướng nhiệm vụ quý 3/ 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý 1 phương hướng nhiệm vụ quý 2/ 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
 • Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 • 1-10 of 136<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 02.12.2020

  chương trình phát thanh 1.12.2020

  chương trình phát thanh 30.11.2020