• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
 • Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 23/10/2019 7:20:54 SA

  Thực hiện Văn bản số 108/BQLDAVILG-KHTH ngày 05/7/2019 của Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương - Tổng cục Quản lý đất đai về việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Yên Bái”. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng hoàn thành dự thảo Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Yên Bái”. Để “Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số” (DTTS) thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Yên Bái” đảm bảo hoàn chỉnh và phù hợp. Ban biên tập Trang TTĐT huyện Mù Cang Chải mong nhận được nhiều ý kiến tham gia của nhân dân các dân tộc trong huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu trước khi dự án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 • Quy chế số 06-QC/HU ngày 09/9/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy

  Ngày xuất bản: 11/10/2019 1:46:19 SA

 • Quyết định số 2182-QĐ/HU ngày 03/10/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc ban hành nội quy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy

  Ngày xuất bản: 11/10/2019 1:43:51 SA

 • Kế hoạch số 199-KH/HU ngày 26/9/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Ngày xuất bản: 02/10/2019 3:51:17 SA

 • Kết luận số 253/KL-UBND ngày 13/9/2019 kết luận tại Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 27/09/2019 2:28:41 SA

 • 21-25 of 163<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  CTTM ngày 8.8.2020

  CTPT ngày 7.8.2020

  Chương trình phát thanh 6.8.2020