XÃ CHẾ CU NHA
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 Nguyễn Cao Thắng Chủ tịch  01252361007
 2  Khang A Hù Phó Chủ tịch  
       
       
       

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết