• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Kế hoạch triển khai chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông
Ngày xuất bản: 05/04/2018 2:26:31 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH KHÁC

 • Kế hoạch 51 của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển du lịch huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
 • Quyết định 3376 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 206-KH/HU ngày 13/12/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về miền đất và con người Mù Cang Chải "Đoàn kết, thân thiên, trách nhiệm, nghĩa tình"
 • Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 24/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
 • Kế hoạch số 202-KH/HU, ngày 25/10/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 50-NQ/TW, Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII
 • Kế hoạch 178/KH-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tham gia gian hàng trưng bày các sản phẩm phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019
 • Kế hoạch 177/KH-UBND ngày 08/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
 • kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019" trên địa bàn huyện
 • kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019" trên địa bàn huyện
 • Kế hoạch 173/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và khám chữa bệnh cho nhân dân tại tuyến xã
 • Kế hoạch 171/KH-UBND, ngày 11/9/2019 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạp và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "Tín dụng đen"
 • Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2019
 • Kế hoạch 168/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước năm 2019
 • Kế hoạch 167/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai Cuộc thi "Thanh ni&#