• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Kế hoạch tổ chức lễ hội khám phá Danh Thắng Quốc gia ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2018
Ngày xuất bản: 20/04/2018 2:19:45 CH

 Tập tin đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH KHÁC

 • Kế hoạch tổ chức lễ hội khám phá Danh Thắng Quốc gia ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoath động du lịch Mùa nước đổ năm 2018
 • Kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động số 111-KH/HU ngày 06/02/2018 của huyện ủy Mù Cang Chải về kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
 • Kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2018 của huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động du lịch Mùa nước đổ năm 2018
 • Kế hoạch thực hiện chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
 • Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2018
 • Kế hoạch hoạt động phòng chống các bệnh về mắt và giải phóng Mù Lòa trên địa bàn huyện năm 2018
 • Kế hoạch triển khai hoạt động công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch triển khai chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông
 • Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức Của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
 • Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2018
 • Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch công tác quản lý nhà nước thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
 • Kế hoạch triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt I năm 2018
 • Kế hoạch chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục xãNậm Có giai đoạn 2018 -2020
 • Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2018
 • Kế hoạch tổ chức Ngày Chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch thành lập đội bóng nhi đồng và đội Chạy việt dã huyện tham gia thi đấu tại tỉnh Yên Bái năm 2018
 • Kế hoạch trực Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
 • Kế hoạch tổ chức tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Mậu Tuất năm 2018
 • Kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2018
 • Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2018
 • Kế hoạch tuyên truyền thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn năm 2018
 • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018
 • Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
 • 31-60 of 156<  1  2  3  4  5  6  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 15.6/2019

  Chương trình phát thanh 14.6.2019

  Chương trình phát thanh 13.6.2019