• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động huyện Mù Cang Chải năm 2018
Ngày xuất bản: 10/06/2018 3:16:41 CH

Tập tin đính kèm: Tải về 

KẾ HOẠCH KHÁC

 • Kế hoạch tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới năm 2017
 • Kế hoạch thu thập và cập nhật dự liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tịa cộng đồng vào hệ thống thông tin quản lý dữ liệu giảm nghèo và trợ giúp xã hội dữ liệu cập nhật trong 3 năm 2016-2018
 • Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược sân số và sức khẻo sinh sản huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2016-2020
 • Kế hoạch tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ
 • Kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa, du lịch lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017
 • Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh gia công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông dường bộ đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện
 • Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ năm 2017 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2017
 • Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2017
 • Kế hoạch tiếp nhận xi măng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch ngành văn thư lưu trữ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch hội nghị tuyển truyền, cung cấp thông tin, khám sức khỏe cho người có uy tín năm 2017
 • Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức năm 2017
 • Kế hoạch phòng chống bệnh dại động vật năm 2017
 • Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017
 • Kế hoạch tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc năm 2017
 • Kế hoạch tổ chức triển khai tháng hành động về ATVSLĐ huyện Mù Cang Chải, lần thứ 1 năm 2017
 • Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Mù Cagn Chải giai đoạn 2017-2020
 • Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020
 • Kế hoạch thu hút đầu tư lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2017-2020
 • Kế hoạch thực hiện công tác Dân số kế hoạch hóa giai đình năm 2017
 • Kế hoạch tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2016-2020
 • Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2017 của UBND huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 Huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Tốc độ” trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Mù Cang Chải năm 2017
 • Kế hoạch tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục các dân tộc huyện Mù Cang Chải lần thứ Ĩ năm 2017
 • 91-120 of 156<  1  2  3  4  5  6  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 15.6/2019

  Chương trình phát thanh 14.6.2019

  Chương trình phát thanh 13.6.2019