• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Kế hoạch 167/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai Cuộc thi "Thanh niên Yên Bái với công tác Cải cánh hành chính nhà nước" theo Kế hoạch số 36/KHPH-TĐTN ngày 19/8/2019 của Sở Nội vụ - Tỉnh đoàn Yên Bái
Ngày xuất bản: 25/10/2019 2:01:10 SA

KẾ HOẠCH KHÁC

 • Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thu thập thông tin thị trường lao động huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030
 • Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân hướng tới dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
 • Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
 • Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2019
 • Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức Lễ phát động ra quân trồng rừng năm 2019 gắn với trồng hoa bản địa dọc Quốc lộ 32 phục vụ phát triển du lịch
 • Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 17/7/2019 về việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn trình tự quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác
 • Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND huyện về truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc trồng một số loại hoa bản địa dọc Quốc lộ 32
 • kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sụ nghiệp bảo vệ môi trường
 • Kế hoạch 132/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019
 • Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)
 • Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc triển khai lập hồ sơ di tích Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
 • Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc Tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" trong đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc truyền thông và giảm nghèo năm 2019
 • Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 05/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án "thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trongcác ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch kiểm tra công vụ và cải cách hành chính đối với các đơn vị trường học, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, năm 2019
 • Kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động số hóa truyền hình huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2019
 • Kế hoạch số 183-KH/HU ngày 17/5/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019
 • Kế hoạch Ứng phó biến đổi khí hậu của ngành Y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đế năm 2050 của huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mù Cang Chải lần thứ III, năm 2019
 • Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu bộ luật hình sự trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2018-2020
 • Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các bản, tổ dân phố
 • 31-60 of 210<  1  2  3  4  5  6  7  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình PT sáng 26/01/2020 (02 tết)

  Chương trình PT chiều 25/01/2020 (chiều 01 tết)

  Chương trình PT sáng 25/01/2020 (01 tết)