• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Thông báo số 08/TB/BTCD ngày 14/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện MùCang Chải
Ngày xuất bản: 19/07/2019 4:15:59 SA

 Tệp đính kèm: Tải về

LỊCH TIẾP DÂN KHÁC

 • Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 09-TB/BTCD ngày 17/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo kết luận tiếp công dân ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện
 • Thông báo số 08/TB/BTCD ngày 14/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện MùCang Chải
 • Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Hội đồng nhân vân và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND-UBND huyện Mù Cang Chải
 • Giấy ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện
 • Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐND huyện
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo chương trình công tác của thường trực HĐND và UBND huyện tháng 5 năm 2017
 • Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện Mù Cang Chải
 • Lịch trực, tiếp thường xuyên của Ban Tiếp công dân
 • Thông báo Kiện toàn phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, công chức thực hiện công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp Công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện Mù Cang Chải.
 • 1-15 of 17<  1  2  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trinh phát thanh ngày 14.9.2019

  Chương trình phát thanh 13/9/2019

  Chương trình phát thanh 12/9/2019