• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Thông báo lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 15/03/2018 3:18:54 SA

 

 VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI

BAN TIẾP CÔNG DÂN

 


Số:  03 /TB- BTCD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

      Mù Cang Chải, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải

 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban nhân dân  huyện Mù Cang Chải về việc thành lập Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải.

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Mù Cang Chải.

Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải Thông báo Lịch thường trực tiếp công dân thường xuyên giúp Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện năm 2018.

(có Lịch trực chi tiết kèm theo)

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Ban Tiếp công dân thông báo để toàn thể nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- TT. UBND huyện;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Chánh VP;

- Lưu: BTCD huyện.

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

                      

 

 

Hà Hải Sơn

 

LỊCH TRỰC, TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018)

 

 

 

TT

 

 

Ngày trực

 

Họ và tên

 

Ghi chú

 

1

 

Thứ 2

 

Hà Hải Sơn, Lê Thị Ngọc, Khang Thị Mào

 

 

 

2

 

Thứ 3

 

Hà Hải Sơn, Nguyễn Tiến Tuấn, Lê Thị Ngọc, Khang Thị Mào

 

 

3

 

Thứ 4

 

Hà Hải Sơn, Lê Thị Ngọc, Khang Thị Mào

 

 

 

4

 

Thứ 5

 

Hà Hải Sơn, Trần Ngọc Hiệp, Lê Thị Ngọc,

Khang Thị Mào

 

 

5

 

Thứ 6

 

Hà Hải Sơn, Lê Thị Ngọc, Khang Thị Mào

 

 

 

LỊCH TIẾP DÂN KHÁC

 • Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện.
 • Thông báo số 01 ngày 18/02/2020 của Ban Tiếp công dân huyện ề Kết luận tiếp công dân định kỳ ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 03/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 24-TB/VP, ngày 09/10/2019 của Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Mù Cang Chải về lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 324/BC-UBND, ngày 09/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải
 • Quy chế số 06-QC/HU ngày 09/9/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy
 • Quyết định số 2182-QĐ/HU ngày 03/10/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc ban hành nội quy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy
 • Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 09-TB/BTCD ngày 17/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo kết luận tiếp công dân ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện
 • Thông báo số 08/TB/BTCD ngày 14/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện MùCang Chải
 • Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Hội đồng nhân vân và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND-UBND huyện Mù Cang Chải
 • Giấy ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện
 • 1-15 of 24<  1  2  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình ngày 15.8.2020

  Chương trình phát thanh 14/8/2020

  Chương trình phát thanh 13/8/2020