• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
 • Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2018, huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo tình hình công tác cung cấp, quản lý, sử dụng và đảm bảo an ninh mạng internet trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế quả triển khai, thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi tại huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
 • Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 • Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2019
 • Kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chi trả dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ phát triển rừng từ năm 2016 đến tháng 5 năm 2019
 • Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ_CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Bộ chính trị về "Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước"
 • Báo cáo sơ kết công tác sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4; triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019
 • Kết luận Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2 triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019
 • Báo cáo tình hình phát triển nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1 triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2019
 • Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
 • Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 16.7.2019

  Chương trình phát thanh ngày 15.7.2019

  chương trình ngày 13.7.2019