• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Web Counter
 • Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2017 phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018
 • Thông bao kết luận hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 Triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018
 • Báo cáo tình hình quản lý chất lượng an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và phòng chống thiên tai năm 2017 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 11 tháng triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2017
 • Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2017
 • Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2017 kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng; triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017
 • Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2017
 • Phương án khai hoang ruộng bậc thang năm 2017
 • Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 58-CT/TU ngày 03/02/2017 của tỉnh ủy Yên Bái triển khai thực hiện nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia, bền vững
 • 1-10 of 20<  1  2  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 23/01/2018

  Chương trình phát thanh 22.1.2018

  Chương trình phát thanh 20.01.2018