• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
 • Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/12/2018 và đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai
 • Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 12/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
 • Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo công tác thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng quý 1/2017 phương hướng nhiệm vụ quý 2 /2018
 • Báo cáo kết quả thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 • Công văn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo
 • Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện luật về tiếp công dân
 • Báo cáo kết quả tiếp công dân từ ngày 10/8 đến ngày 10/9/20
 • Báo cáo kết quả tiếp công dân từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2017
 • Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, buôn lậu và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
 • Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành luật thanh tra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Công văn tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp
 • Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW của bộ chính trị về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản
 • 1-15 of 40<  1  2  3  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 19/10/2019

  Chương trình phát thanh 18.10.2019

  Chương trình phát thanh 17.10.2019