• Công tác chuẩn bị dê chọi cho mùa lễ hội năm 2016

    Ngày xuất bản: 24/08/2016 5:50:24 SA

    Hội chọi dê của huyện Mù Cang Chải thường được tổ chức vào mùa lễ hội Danh thắng Quốc gia Ruộng bâc thang của huyện bắt đầu từ trung tuần tháng 9 và kéo dài đến trung tuần tháng 10 hàng năm.

  • Hội chọi dê Mù Cang Chải: Điểm nhấn Tuần Văn hóa năm 2015

    Ngày xuất bản: 03/12/2015 8:03:28 SA

    YBĐT - Tuần văn hóa Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải được tổ chức thường niên vào tháng 9 hàng năm. Năm nay, với chủ đề “Mùa vàng trên non”, sẽ có 9 nội dung hoạt động chính thức được tổ chức trong Tuần văn hóa, trong đó có các chương trình nghệ thuật đặc sắc.