• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
 • Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Mù Cang Chải Quý I/2020
 • Báo cáo thực hiện chi NSNN trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tháng 3/2020
 • Báo cáo thu NSNN trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tháng 3/2020
 • Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách và sử dụng nguồn dự phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2019
 • Báo cáo số 273/BC-UBND, ngày 17/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 • Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện nguồn Dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019
 • Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 17/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 • Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 và phương hướng năm 2019 huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo sử dụng nguồn Dự phòng ngân sách huyện năm 2018
 • Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý 1 năm 2018 phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo
 • Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 • Báo cáo thu, chi NSNN trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2017
 • Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 • Báo cáo thu NSNN trên địa bàn huyện tháng 3 năm 2017
 • Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 28/5/2020

  Chương trình phát thanh 27.5.2020

  Chương trình phát thanh 26.5.2020