Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách và sử dụng nguồn dự phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 huyện Mù Cang Chải
30/12/2019 12:00:00 SA
Lượt xem: 27

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết