Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện nguồn Dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019
06/08/2019 4:23:00 CH
Lượt xem: 52

 Tệp đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết