Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 17/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
06/08/2019 4:20:00 CH
Lượt xem: 57

 Tệp đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết