Ngành Lao động

Câu hỏi:

 •         Trong quá trình thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn còn những khó khăn, tồn tại hạn chế gì? Ngành Lao động có kiến nghị gì để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đó trong thời gian tới?”

 • Câu trả lời:
     

  Đối tượng NCC và thân nhân hiện nay Sở đang quản lý trên 83.000 hồ sơ, trong đó số đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng là trên 7.000 người. Đây là số lượng hồ sơ khá lớn.

  Qua nhiều thời kỳ, chính sách luôn có xu hướng sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng dần tương ứng với mặt bằng chung của xã hội; đồng thời cũng sửa đổi bổ, sung những điểm chưa phù hợp trong thủ tục, hồ sơ xác nhận để hưởng chính sách. Dẫn đến việc hiểu, vận dụng vào thực tiễn có việc có nơi chưa đồng nhất. Qua đó cũng phát sinh thắc mắc là khó tránh khỏi. Thậm chí còn có kẻ xấu lợi dụng để làm giả, khai man nhằm trục lợi bất chính.

  - Lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta kéo dài nhiều thập kỷ, vô cùng khốc liệt; huy động nhiều thành phần, lực lượng tham gia; có thời điểm cả nước cùng vào trận. Việc lưu trữ, thống kê còn nhiều hạn chế, các tài liệu chứng minh người HĐKC không đồng bộ, dẫn đến việc xác nhận, giải quyết chính sách NCC cũng gặp không ít khó khăn.

  - Các cơ quan Trung ương sớm nghiên cứu, từng bước hoàn thiện dữ liệu cấp quốc gia về giải mã phiên hiệu đơn vị, về thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ giúp cho việc tra cứu, giải quyết chế độ chính sách NCC được thuận lợi hơn; qua đó góp phần thiết thực tri ân NCC ngày một tốt hơn.


   Các câu hỏi khác
 •        Ma Thị Hoan - xã Mậu Đông, huyện Văn Yên
 •        Ngành Lao động
 •        Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh đã đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh
 • ĐẶT CÂU HỎI


  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết